ᲢᲠᲐᲜᲖᲐᲥᲪᲘᲔᲑᲘᲡ ᲠᲐᲝᲓᲔᲜᲝᲑᲐ ᲓᲐ ᲑᲐᲖᲠᲘᲡ ᲖᲝᲛᲐ

ᲢᲠᲐᲜᲖᲐᲥᲪᲘᲔᲑᲘᲡ ᲠᲐᲝᲓᲔᲜᲝᲑᲐᲓᲐ ᲑᲐᲖᲠᲘᲡ ᲖᲝᲛᲐ

ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲘ ᲢᲠᲐᲜᲖᲐᲥᲪᲘᲔᲑᲘᲡ ᲠᲐᲝᲓᲔᲜᲝᲑᲐᲓᲐ ᲑᲐᲖᲠᲘᲡ ᲖᲝᲛᲐ 2024 წლის იანვარში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3,151 ერთეული შეადგინა და წინა...

როგორ იბეგრება ფიზიკური პირის მიერ აქტივების რეალიზაცია?

როგორ იბეგრება ფიზიკური პირის მიერ აქტივების რეალიზაცია?

ფიზიკური პირის მიერ 2 წელზე ნაკლები ვადით საკუთრებაში არსებული აქტივის რეალიზაციით  მიღებული ნამეტი იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით. ფიზიკური...

Compare listings

Compare
ka_GEGeorgian